Doa Sholat Mayit Jenazah Laki-Laki dan Perempuan

Diposting pada

Doa sholat mayit jenazah laki-laki dan perempuan, bagaimana cara melafalkannya? Dan apakah arti dari doa tersebut? Jawabannya ada di artikel berikut ini.

Doa sholat mayit jenazah laki-laki dan perempuan. Bagi seorang muslim, turut menyolatkan jenazah sesama muslim adalah fardhu kifayah. Artinya, kewajiban yang dituntut dari umat Islam secara bersama bukan perseorangan. Kewajiban ini akan guugr, jika sudah dilaksanakan kelompok kaum muslim, sedang yang lain tidak berdoa. Namun jika tidak dilakukan, akan terkena dosa.

Doa Sholat Mayit Jenazah Laki-Laki dan Perempuan

Tata Cara dan Doa Sholat Mayit Jenazah Laki-Laki dan Perempuan

Berikut ini tata cara sholat jenazah sesuai dengan urutan,

1. Berniat dan Membaca Surat Al-Fatihah

Cara berniat dilafalkan sesuai dengan jenazah yang disholatkan, untuk laki-laki doa yang disebut.

“ushollii ‘alaa haadzal mayyiti arba’a takbirootin fardhol kifaayati ma’muuman lillaahi ta’aalaa.”

Sedangkan untuk perempuan:

“ushollii ‘alaa haadzihill mayyitati arba’a takbiroorin fardhol kifaayati ma’amuuman lillaahi ta’aalaa.”

Keduanya memiliki arti:

Saya niat sholat atas mayit/mayat ini empat kali takbir fardhu kifayah, sebagai makmum karena Allah Ta’aala.

2. Takbir Kedua dan Sholawat

Pada takbir kedua diakhiri dengan membaca sholawat. Sholawat yang paling afdhol disampaikan adalah

“Allohumma sholli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad kamaa shollaita ‘alaa Ibroohiima wa ‘alaa aali Ibroohim, innaka hamiidum majiid. Allohumma baarik ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad kamaa baarokta ‘alaa Ibroohiimma wa ‘alaa aali Ibrohim, innaka hamiidum majiid.”

Artinya:

Ya Allah berilah rahmad kepada Nabi Muhammad dan keluarga, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Tuhan, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga.

3. Takbir Ketika dan Doa Sholat Jenazah

Selanjutnya adalah membaca doa untuk jenazah, yang berisi:

Allohummaghfirlahhu warhamhu wa’aafihi wa’fu ‘anhu wa akrim nuzulahu wawassi’ mudkholahu waghsilhu bil maa-I wats tsalji wal barod. Wa naqqihi minal khothooyaa kamaa naqqoitats tasubal abyadho minad danas. Wa abdilhu daaron khoiron min daarihi wa ahlan khoiron, min ahlihi wa zaujan khoiron min zaujihi wa adkhilhul jannata wa a’idzhu min ‘adzaabin wobri au min ‘adzaabin naar.”

Artinya:

Ya Allah ampunilah dan rahmatilah dia. Bebaskanlah dan maafkanlah dia. Lapangkanlah kuburnya dan mandikanlah dia dengan air, salju dan embun. Sucikan ia dari segala keselahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikanlah ia rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Lalu masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah ia dari cobaan kubur dan azab neraka.

Sedangkan untuk perempuan:

Allohummaghfirlahhu warhamhu wa’aafihi wa’fu ‘anhu wa akrim nuzulahu wawassi’ mudkholahaa waghsilhaa bil maal maa-I wats tsalji wal barod. Wa naqqihaa minal khothooyaa kamaa naqqoitats tasubal abyadho minad danas. Wa abdilhaa daaron Wa abdilhu daaron khoiron min daarihi wa ahlan khoiron, min ahlihaa wa zaujan khoiron min zaujihaa wa adkhilhal jannata wa a’idzhaa min ‘adzaabin qobri au min ‘adzaabin naar.”

4. Takbir Keempat dan Doa

Terakhir ditutup dengan takbir keempat dan doa yang diriwatkan Imam Abu Dawud,

“Allohumma laa tahrimmnaa ajrohu wa laa taftinnaa ba’dahu waghfirlanaa walahu.”

Yang berarti, Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan cobai kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia.

Sedangkan untuk perempuan:

“Allohumma laa tahrimnaa ajrohaa wa laa taftinnaa ba’dahaa waghfirlanaa walahaa.”

Untuk lebih mendalami pembacaan-pembacaan doa ini, sebaiknya cari tambahan melalui guru. Sehingga pelafalan doa sholat mayit jenazah laki-laki dan perempuan dapat tersampaikan dengan baik dan sesuai tajwid.